رباعی شماره‌ی ۱۰۲۷


از چرخ جهان امید بیهوده مدار
‎بر گردش آن خیال آسوده مدار

گر بسته دری، تو راه دیگر بگزین
دل در گرو دری که بگشوده مدار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید