رباعی شماره‌ی ۱۰۷۷


نوروز، تو را مبارک ای نیک‌اقبال!
‎خوش باد تمام لحظه‌هایت امسال

لبخند بزن چو آمدت باز این فال:
می نوش که می‌شود به کامت احوال

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید