رباعی شماره‌ی ۹۳۲


بنگر که چه بر سر بشر آمده است
دوران خوشش دگر به سر آمده است‎

روزی برسد که این خبر آمده است
کامل پدری از او به در آمده است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید