رباعی شماره‌ی ۹۹۵


در نقش خدا اگر کسی عاقل بود
‎ویرانه‌ی بهتری از او حاصل بود

بیچاره کسی که غرق در باطل بود
وز عالم و ساز و کار آن غافل بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید