رباعی شماره‌ی ۹۱۱


مقصود و مراد از اینهمه قطعه‌ی ناب
‎هرگز نبُود ورق زدن مثل کتاب

آنکس که به هر ترانه چون جام شراب
رندانه نظر کند، شود مست و خراب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید