رباعی شماره‌ی ۱۰۸۳


ادراک و گمانه می‌کنم، پس هستم!
‎عصیان به زمانه می‌کنم، پس هستم!

سوز دل مردمان این میهن پاک
در شعر و ترانه می‌کنم، پس هستم!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید