رباعی شماره‌ی ۱۱۵۴


باید که خدای عادل و فهمیده
‎کردم گنهی، بگیردش نادیده

آنگونه که حاجت مرا همواره
در حال دعا گرفته‌ او نشنیده

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید