رباعی شماره‌ی ۹۵۶


«دیدی که چگونه گور بهرام گرفت»
‎او را به یکی اشاره در کام گرفت

پس لحظه به لحظه باید آرام گرفت
آسوده به کف پیاله و جام گرفت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید