رباعی شماره‌ی ۹۹۰


آن کس که فقط صراط قرآن بیند
‎کِی راه به سوی حق بجز آن بیند

خود را چو فرشته‌ای به رضوان بیند
باقی همه را به چشم شیطان بیند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید