رباعی شماره‌ی ۱۰۳۷


هر کس که فکنده مهر خود در دل یار
‎بس عمر گران به پای آن کرده نثار

بیچاره کسی که از پس این همه کار
چون کرده خطا، فتاده از چشم نگار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید