رباعی شماره‌ی ۹۴۶


احوال بشر به جز غم و ماتم نیست
‎جز فهم و خرد به زخم او مرهم نیست

از عقل اگرچه می زند لاف بسی
دیوانه‌تر از بشر در این عالم نیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید