رباعی شماره‌ی ۱۰۹۷


گر دست ز ناز یار طنّاز کشم
‎باید که قلم بر آن پریناز کشم

وقتی که مرا به مهر او هست نیاز
آن به نبُود که اندکی ناز کشم؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید