رباعی شماره‌ی ۱۱۶۸


گر در هنری خبره و ماهر گردی
‎ارزنده چو جعبه‌ی جواهر گردی

امّا به درون تو را نباشد گهری
گر بند سلایق و ظواهر گردی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید