رباعی شماره‌ی ۱۰۶۳


تا دیر نگشته جامه برگیر و بپوش
‎تا شب نرسیده موزه برگیر و بکوش

خود را برسان به کوی میخانه‌ی شهر
تا مانده ز می، پیاله برگیر و بنوش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید