رباعی شماره‌ی ۱۱۸۰


بیچاره شوم اگر به دادم نرسی
‎آواره شوم اگر به دادم نرسی

ساقی! چو یکی شیشه که بشکسته ز سنگ
صد پاره شوم اگر به دادم نرسی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید