رباعی شماره‌ی ۱۱۸۸


گر عهد ببسته ترک دلبر بکنی
‎درمانده و خسته دیده‌اش تر بکنی

روزی برسد به زندگانی که تو هم
با قلب شکسته عمر خود سر بکنی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید