رباعی شماره‌ی ۱۰۲۱


در فصل خزان ز خنده لبریز شوید
‎سرمست طبیعت دل‌انگیز شوید

آنقدر شراب زرد و قرمز نوشید
تا آنکه به رنگ و روی پاییز شوید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید