رباعی شماره‌ی ۹۴۳


هر آنچه ز علم و معرفت داشتنیست
‎وز میل و هوس هر آنچه پنداشتنیست

یا هرچه ز مال و بهره انباشتنیست
در روز اجل بدان که بگذاشتنیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید