رباعی شماره‌ی ۹۷۱


می نوش و ببین عجب صفایی دارد
بر زخم دلت عجب شفایی دارد‎

بنگر که اگر کسی حرامش سازد
بر خلق جهان عجب جفایی دارد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید