رباعی شماره‌ی ۱۰۸۵


گر زنده به چنگ پاسبانان افتم
‎با تهمت دشمنی به زندان افتم

وز ضربه‌ی تازیانه بی‌جان افتم
به زآنکه به جان خلق ایران افتم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید