رباعی شماره‌ی ۹۴۴


دیگر به بلاد ما کسی شاعر نیست
‎واندر هنر سخنوری ماهر نیست

دیگر به سرودن غزل چون حافظ
از این همه اهل فن، یکی قادر نیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید