رباعی شماره‌ی ۱۱۲۹


دانی چه بُود بسی به از می خوردن؟
‎مستانه از آن برای یاران بردن

دانی چه بُود بسی به از آزادی؟
آزاده برای آن به زندان مُردن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید