رباعی شماره‌ی ۱۰۳۶


ساقی! منشین و ساغری باز بیار
برخیز و از آن شراب شیراز بیار‎

مطرب! منشین و آلت ساز بیار
برخیز و بساط رقص و آواز بیار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید