رباعی شماره‌ی ۹۱۴


مابین سپاه پادشاهی مغلوب
‎وین لشکر دین که کرده آنرا سرکوب

کز بود و نبود هر دو خیزد آشوب
من مانده‌ام و خیال فردایی خوب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید