رباعی شماره‌ی ۱۱۰۸


آنقدر به هر بهانه درگیر شدیم
‎وز نیش زبان و طعنه تحقیر شدیم

تا آخر سر علاوه بر گفت و شنود
از عشق و علاقه هم دگر سیر شدیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید