رباعی شماره‌ی ۹۵۳


گیرم به اشاره‌ای جهان سامان یافت
‎هر معضل بی‌علاج آن درمان یافت

سودی نرسد از این خبر دیگر هیچ
کز ما بگذشت و عمرمان پایان یافت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید