رباعی شماره‌ی ۱۱۰۹


عمری پی فهم و موشکافی بودیم
مشغول بسی خیال‌بافی بودیم‎

در پرده ولی حقیقت این بود فقط
کاندر کره‌ی زمین اضافی بودیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید