رباعی شماره‌ی ۱۱۶۳


مغرور ز قدرت و توانت هستی
‎مسرور به زجر و امتحانت هستی

بی‌پرده بگویمت که در فهم و شعور
بد جور شبیه پیروانت هستی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید