رباعی شماره‌ی ۱۱۳۷


نورست که سایه کرده در دفتر من
‎شورست که خامه کرده در جوهر من

شاعر نه منم، که این سراینده‌ی مست
هورست که باده کرده در ساغر من

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید