رباعی شماره‌ی ۱۱۱۰


هم دوره‌ی شاه و میر و مولا دیدیم
‎هم دوره‌ی روحانی و ملّا دیدیم

می‌ترسم از آنکه حاکم بعدی هم
بدتر بکند از آنچه زینها دیدیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»






این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید