رباعی شماره‌ی ۱۰۸۷


هر شب به کنار دلبرم سر بُردم
‎کامی بگرفته، می ز ساغر خوردم

زان پس نه به مشکلی دگر برخوردم
جز آنکه ز پرکاری دلبر مُردم!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید