رباعی شماره‌ی ۱۱۳۱


بر آنچه گذشته جوش از این بیش مزن
‎با حسرت و غصّه ضربه بر خویش مزن

کافی نبُود تو را تنی خسته و ریش؟
دیگر به روان و روح خود نیش مزن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید