رباعی شماره‌ی ۱۰۸۰


یک جمله بگویمت به دور از ابهام
‎تا بیش و کم آشنا شوی با اسلام:

دینی که کند اذان صبحش اعلام
هنگام نماز و روزه را با اعدام

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید