رباعی شماره‌ی ۹۵۰


با ماتم و درد و غم بسی سال گذشت
‎شعبان رمضان ربیع و شوّال گذشت

در عهد و زمانه‌ای که بدحال گذشت
خوش آن که ز زیر دست غسّال گذشت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید