رباعی شماره‌ی ۱۰۰۸


ما را به خدا به حال خود بگذارید
‎در راحتی خیال خود بگذارید

دست از سر این حجاب ما بردارید
یوغی به سر رجال خود بگذارید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید