رباعی شماره‌ی ۹۲۴


تاریخ پر از جنایت و تکفیر است
‎لبریز ز خون کشته‌ها با تیر است

غمناکتر آنکه نفرتش چون میراث
امروز به دست و پای ما زنجیر است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید