رباعی شماره‌ی ۹۵۴


کرد از یک و دو عبور و تا پنج برفت
‎از پنج به شش رسید و بگذشت به هفت

هشت و نه و ده، به ناگهان دهها گشت
عمرم به همین سادگی از دست برفت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید