رباعی شماره‌ی ۹۰۸


خنجر به میانه بسته‌ام، پیش بیا!
‎تیری به نشانه رفته‌ام، پیش بیا!

ای دل که تمام عمر خود از دستت
رسوای زمانه گشته‌ام، پیش بیا!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید