رباعی شماره‌ی ۹۱۷


گردیده چو زندگی تو را مشکل و سخت
بگذر ز مقام و خانه و کرسی و تخت

با پای خودش به پیش کس نامده بخت
راهی شو و منتظر نمان همچو درخت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید