رباعی شماره‌ی ۱۰۲۵


پیغام مرا از آن جهان می‌شنوید
‎زآن سوی زمین و آسمان می‌شنوید

اینجا خبری ز دوزخ و جنّت نیست
پوچست هر آنچه زین و آن می‌شنوید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید