رباعی شماره‌ی ۱۰۵۳


تا شب نشده برای من باده بریز
‎زآن می که به هر کسی شفا داده بریز

ساقی! بشتاب و باز از آن آب حیات
بر آتش عشق این دل ساده بریز

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید