رباعی شماره‌ی ۶۰۴


گفتی ز ازل به ما نظر بود تو را
‎وز حال کنون ما خبر بود تو را

بودی نه اگر خدای رحمان و رحیم
دیگر چه برای ما به سر بود تو را

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید