رباعی شماره‌ی ۸۲۸


از دامن معشوقه مکش دست آسان
جز آن نبُود به درد عشقت درمان‎

وز دامن معشوقه مشو آویزان
درمان نبُود به درد عشقت از آن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید