رباعی شماره‌ی ۷۵۱


تا در سر و سینه‌ام سخن هست و نفس
درد دل خود بگویمی با همه‌کس‎

تا آنکه رسد مگر به گوشی شنوا
هر چند فقط یکی از آن باشد و بس

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید