رباعی شماره‌ی ۷۹۸


خوانند گنه‌کار و پر از اشکالم
سازند زیان‌دیده و بداقبالم‎

خواهند ز هر مفسده مالامالم
یابند چو با مستی خود خوشحالم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید