رباعی شماره‌ی ۸۴۱


این پند مرا دمی فراموش مکن
‎بیهوده به حرف دیگران گوش مکن

محکم ره خود بگیر و اهدافت را
قربانی افترا و پاپوش مکن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید