رباعی شماره‌ی ۶۳۵


روزی به حرم کسی به حاجت بنشست
سیل آمد و زد ضریح حضرت بشکست

‌وحشت‌زده گفت: اگر حرم ناجی بود
اوّل خودش از چنین فلاکت می‌جست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید