رباعی شماره‌ی ۷۰۴


در مجلس ختم من معمّم ناید
ملّای رجیم هر دو عالم ناید‎

چون شادی او ز سوگ مردم باشد
آن به که کسی برای ماتم ناید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید