رباعی شماره‌ی ۸۹۵


ای آنکه نشان ز چرخ گردون خواهی
زین ورطه رهی به سوی بیرون خواهی‎

گر داشت فلک زبان جوابت میداد
خود بیخبرم! خبر ز من چون خواهی؟!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید