رباعی شماره‌ی ۷۰۱


هر آنچه به زندگی بد و خوب آید
از حادثه و قضا و آشوب آید‎

هان! غصه مخور ز بخت و امّید بدار
کآخر خبر از وصال محبوب آید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید